Nelson Mandela: “Zoals slavernij en apartheid, is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen gemaakt en kan overwonnen en uitgewist worden door de acties van mensen. Het overwinnen van armoede is niet een gebaar van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. Het is de bescherming van een fundamenteel recht, namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan”. 

Door middel van kleinschalige projecten helpt Stop Poverty mee aan de strijd tegen wereldwijde armoede. Met de kennis en expertise van onze lokale partners helpen wij op een duurzame en effectieve manier op het gebied van scholing, watervoorziening, noodhulp, opvang voor daklozen en gezondheid. 

Stop Poverty werkt met vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Hierdoor komt uw donatie maximaal ten goede aan de mensen die het echt nodig hebben. 

Er zijn financiële middelen nodig om de allerarmsten te voorzien van schoon drinkwater, onderwijs, medische voorzieningen, noodhulp en een kans op een beter leven.

Duurzaamheid 

Stop Poverty wil op een efficiënte en effectieve manier bijdragen aan duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.
Om doelgericht de leefsituatie en toekomst van arme mensen te verbeteren is het noodzakelijk om op verschillende terreinen actief te zijn. Armoede bestaat uit een gebrek aan voedsel en schoon drinkwater, goede medische faciliteiten of een veilig huis om je kinderen te beschermen en onvoldoende geld om je kinderen een opleiding te laten volgen.
Daarnaast spelen het bedrijfsleven, de politiek, de cultuur en de samenleving een belangrijke rol in het ontstaan van armoede.

Partnerships
Stop Poverty kiest bewust voor samenwerking met lokale partnerorganisaties.
Deze organisaties worden door ons zorgvuldig geselecteerd op betrouwbaarheid, behaalde resultaten en adequate expertise.
Wij controleren het werk van deze lokale organisaties en bezoeken regelmatig onze projecten.
Als geen ander kent de lokale bevolking haar eigen cultuur, politiek en samenleving. Het spreekt daarom voor zich om de hulpprojecten door de bevolking zelf te laten uitvoeren. Uit onze ervaring blijkt dat dit een bijzonder positieve impact heeft op de samenleving en dat men elkaar bovendien stimuleert om te helpen.

Beloning bestuur, medewerkers en vrijwilligers                                                                                                           

Stop Poverty werkt met medewerkers, bestuur en vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Hierdoor komt uw donatie maximaal ten goede aan de mensen die het echt nodig hebben. Over het algemeen betalen medewerkers hun eigen reis naar de te bezoeken projecten in de landen waar Stop Poverty werkt. Indien nodig zal Stop Poverty een onkostenvergoeding betalen.